Blockchain

Pomocou Blockchainu sa môžeme vyhnúť všetkým problémom, ktorým ľudia v realitnom priemysle čelia. S blockchainom prichádza prevencia podvodov, zníženie poplatkov za služby, čiastočné vlastníctvo a eliminácia zdĺhavého papierovania.

Ako využívame blockchain v oblasti nehnuteľností

TOKENIZÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

Vďaka tokenizácii sa s nehnuteľnosťami dá obchodovať ako s aktívami na burzách rovnakým spôsobom ako s akciami a transakcie sa dajú dokončiť online.

AKO TO FUNGUJE?

Naša platforma umožňuje predajcom tokenizovať svoju nehnuteľnosť, kde sa v zásade bude s nimi obchodovať ako s akciami a likviduje ich prostredníctvom predaja tokenov pomocou platformy. Zhromaždené tokeny je možné zameniť za fiat menu, pričom kupujúci vlastnia percentuálny podiel nehnuteľnosti.

ZLEPŠOVANIE LIKVIDITY AKTÍV

Nehnuteľnosti sú jedným z najmenej likvidných aktív z dôvodu času potrebného na ukončenie predaja. Tokeny je možné ľahko vymeniť za fiat meny prostredníctvom búrz.

AKO TO FUNGUJE?

Pomocou tokenizácie nehnuteľností sa im umožňuje ľahké obchodovanie. Predajca nemusí čakať na kupujúceho, ktorý si môže dovoliť celú nehnuteľnosť, aby zo svojej nehnuteľnosti vyťažil určitú hodnotu.

Decentralizovaná technológia

Vďaka decentralizovanej sieti znižujeme náklady spojené s transakciami s nehnuteľnosťami. Okrem úspor vďaka elimináci poplatkov a provízií sprostredkovateľov sú s nehnuteľnosťami spojené aj ďalšie náklady, ako napríklad kontroly, registračné poplatky, poplatky za pôžičky a dane. Vďaka blockchainu sme schopní udržať tieto náklady na úplnom minime.

Sme transparentný a bezpečný

DECENTRALIZÁCIA

Informácie uložené v blockchaine sú prístupné všetkým užívateľom v sieti, vďaka čomu sú údaje transparentné a nemenné. Decentralizovaná burza má v sebe zabudovanú dôveru. Keďže informácie môžu byť overiteľné ostatnými užívateľmi, kupujúci a predávajúci môžu mať väčšiu dôveru v uskutočňovaní transakcií. Výrazne sa znižujú aj pokusy o podvod.

AKO TO FUNGUJE?

Naša platforma umožňuje predajcom tokenizáciu aktíva, v zásade s nimi zaobchádza ako s akciami na sklade, a likvidovať dané aktíva prostredníctvom predaja tokenov prostredníctvom platformy. Zhromaždené tokeny je možné zameniť za fiat menu, pričom kupujúci vlastnia percentuálny podiel nehnuteľnosti.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV

Vďaka decentralizovanej sieti sme úplne transparentní a dokážeme tiež znížiť náklady spojené s transakciami s nehnuteľnosťami. Znižovaním nákladov všetkých sprostredkovateľov na honoráre a provízie spojené s nehnuteľnosťou sú spojené ďalšie náklady, ako napríklad náklady na inšpekcie, registračné poplatky, poplatky za pôžičky a dane.

AKO TO FUNGUJE?

Vďaka našej sieti má viac ľudí prístup na trh, kde môžu byť transakcie transparentnejšie, bezpečnejšie a spravodlivejšie. Našou víziou je, že transakcie s nehnuteľnosťami sa stanú skutočne činnosťami typu „peer-to-peer“, čiže vzájomne sprístupňované.

Čo si myslíme o technológii Blockchain ?

Video od Shivansan Macilamani